R.K. Antonius Musselkanaal

R.K. Antonius van Padua parochie Musselkanaal

Sluisstraat 77 – 9581 JD Musselkanaal

Aanvang van de eredienst: Even weken op zaterdagavond 19.00 uur / Oneven weken op zondagmorgen 9.15 uur.

e-mail algemeen: info@antoniusparochiemusselkanaal.nl


Pastores:
 
Pastor J. Deuling (priester): e-mail: pastores@heiligkruisparochie.nl


Beheerder van de kerk:
dhr. Wim Deulinge-mail: wdeuling@hotmail.com


Website: www.antoniusparochiemusselkanaal.nl