CGK Mussel

Christelijke Gereformeerde kerk ‘De Ark’

Molenstraat 55 – 9584 AS Mussel

Aanvang erediensten: 9:30 uur en 14:30 uur


Predikant: Ds. W.C. van Slooten
Molenstraat 62a – 9584 AV Mussel
Telefoon: 0599 – 85 90 33
E-mail: predikant@cgkmussel.nl


Koster: H. Raveling
Molenstraat 66 – 9584 AV Mussel
Telefoon: 0599 – 63 74 15

Op onze website: www.cgkmussel.nl vindt u, naast informatie over de kerkdiensten ook informatie over andere activiteiten van onze gemeente.
De gemeente is actief op vele fronten.
Naast de erediensten op zondag is er een veelzijdig kerkelijk leven door-de-week voor toerusting van persoonlijk geloof voor jong en oud.
Ook willen wij ons inzetten voor zending, evangelisatie en hulp aan mensen in nood.
Bij dit alles weten wij ons afhankelijk van de genade van Jezus Christus, de liefde van God en de krachtige werking van de heilige Geest.