CG ‘Bijbelgelovigen’ Musselkanaal

Christelijke Gemeente ‘Bijbelgelovigen’

Marktkade 1a, 9581 AP Musselkanaal

Aanvang eredienst:

Zondags 10:45

Voorganger: Wim Kremer

E-mail: winkremer@bijbelgelovigen.nl

Bijbelgelovigen is een jonge Christelijke gemeente die er naar streeft om zo dicht mogelijk bij de Bijbel te leven. Wij geloven dat Jezus Christus gisteren, vandaag en voor altijd dezelfde is. Wat er in de Bijbel staat is ook vandaag actueel en wij mogen dit toepassen in ons leven.

Op zondagochtend komen de broeders en zusters bij elkaar, verheugen zich en zingen vrolijke liederen. Samen wordt God aanbeden en gedankt voor het volbrachte werk op Golgotha. Tijdens de zangdienst is er extra aandacht voor de kinderen in de vorm van een verhaal en een bijpassend kinderlied. Aansluitend volgt de prediking en aan het einde van de dienst wordt God geprezen met een aantal liederen. Als de Heilige Geest werkt is er gebed voor de zieken en God doet wonderen! Regelmatig worden mensen gedoopt in de naam van de Here Jezus Christus.

Om de week is er op woensdag Bijbelstudie.

Vier keer per jaar vieren we avondmaal en voetwassing.