Welkom op de website van de gezamenlijke kerken in de regio Musselkanaal en Mussel.

Op deze site vindt u informatie over de diverse kerken in de regio, zoals adres- en contactgegevens en de aanvangstijden van diensten en vieringen. Op de pagina is één en ander te vinden over wie wij zijn, wat wij beogen en wat wij in gezamenlijkheid doen.
U bent van harte welkom in onze diensten en vieringen of bij één van onze andere activiteiten.

Ons logo vertelt over ons…

In ons logo staat het kruis van Jezus Christus letterlijk en figuurlijk voorop. Dit is wat ons als kerken samen verbindt.

De verschillende lettertypes geven aan dat onze gemeenschappen allemaal verschillend zijn. Toch zijn we één door ons fundament: de gestorven en opgestane Jezus, de eeuwige en enige Zoon van God.

Ook de regenboogkleuren laten onze diversiteit zien. Bovendien is de regenboog teken van hoop en symbool van Gods genade en trouw. Die hoop, genade en trouw willen we uitdragen in de omgeving.

Met onze naam “samen-kerk” laten we zien dat we als kerken verbonden zijn en samen dienstbaar willen zijn in onze regio.

 De samenwerkende kerken van Mussel en Musselkanaal zijn: